Historia rozwoju Systemu Jakości

 

PPHU DARPOL SPÓŁKA Z O.O.

1997 rok

Rozpoczęcie Działalności 

Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2004 rok

Wdrożenie, oraz Certyfikacja Systemu Jakości wg wymagań HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (również system HACCP od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP)postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

 

System polega na przeprowadzeniu analizy zagrożeń i wskazaniu, które punkty procesu produkcji żywności są krytyczne, tzn. mogą w nich wystąpić zagrożenia (biologiczne, chemiczne, fizyczne) mające wpływ na jakość zdrowotną końcowego produktu. Punkty te oznacza się jako krytyczne i powinny być one objęte stałym nadzorem w celu uzyskania końcowego produktu o właściwej jakości zdrowotnej.

 

HACCP jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

2009 rok

Wdrożenie, oraz Certyfikacja Systemu Jakości wg wymagań ISO 9001: 2000; ISO 22000:2005

ISO 9001 normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.

 

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

 

ISO 22000  (systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności) – wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności oraz pasz dla zwierząt. Norma ISO 22000:2018 jednocześnie swoim zakresem rozszerza wymagania systemu HACCP i w bardziej istotny sposób demonstruje powiązanie z Codex Alimentarius.

2011 rok

Wdrożenie oraz Certyfikacja Systemu Jakości wg wymagań Międzynarodowego Standardu IFS Food


(kontynuacja Certyfikacji w kolejnych latach wg obowiązujących wersji standardu) 

IFS Food to międzynarodowy standard stworzony przez organizację Global Food Safety Initiative jako wymagania certyfikacji producentów branży spożywczej. Rozwiązanie należy do rodziny Międzynarodowych Standardów Żywności (z ang. International Featured Standards). IFS jest wyznacznikiem norm w zakresie produkcji żywności, respektowanym na arenie międzynarodowej. Dotyczy przede wszystkim audytu producentów żywności.

 

IFS Food jest standardem skierowanym do dostawców detalicznych i hurtowych oraz do producentów żywności, a także koncernów przetwórstwa spożywczego.

 

Wytyczne skupiają się zwłaszcza na bezpieczeństwie żywności, a także na jakości procesów i produktów. Norma jest kluczowa dla firm przetwórstwa spożywczego, zwłaszcza dla marek własnych. Standard IFS wymagany jest przez wszystkie niemieckie sieci handlowe przynależne do HDE oraz przez francuskich handlowców.

tel. +48 606 773 405

tel. 67 283 14 53

tel. 67 283 17 87

e-mail: biuro@darpol.eu

ul. Jasna 2A, 64-810 Kaczory

Facebook

Instagram

PPHU DARPOL SPÓŁKA Z O.O.